Attester

Attester kan rekvireres ved henvendelse til sognepræsten. Da det drejer sig om personfølsomme data, kan der efter loven kun accepteres en personlig henvendelse med billedlegitimation. Da vi ikke råder over et åbent sognekontor, er en personlig henvendelse kun muligt efter aftale. Men man må gå ud fra, at en attest ikke kan udstedes lige med det samme, men vil blive tilsendt.

Attester for at kunne anmode om en Pas

Med hensyn til brug af en dåbsattest for at anmode om en pas, så er det også muligt at henvende sig til bopælssognet (folkekirke) og bede om en “Personattest” (tidligere “Fødsels- og navneattest”). Denne attest indeholder de informationer, myndigheder har brug for. Det vil ske normalt hurtigere at henvende sig i sådant et tilfælde til kordegnekontoret end at henvende sig til os.

En lille information til sidst: Der findes ikke kopier af attester, som vi ligger ind med. Enhver attest, der udstedes, er ny og har en aktuel dato med de aktuelle informationer, som der findes i vores kirkebøger. Derfor skal man også i nogle tilfælde forelægge en ny dåbsattest, således at f. eks. en evt. navneændring eller andet , som f. eks. er blevet foretaget mellem dåben og nuværende tidspunkt, vil kunne fremgå af attesten.

sidst ændret: 19. juli 2022