Regnskab og budget

Kirkens regnskab og budget findes i sin aktuelle version i kirken og kan fås efter henvendelse til sognepræsten for menighedens medlemmer.