Førstekommunion / Firmelse

Sakramentsforberedelse i skoleår 2019 / 2020

Førstekommunionsdag:

Kristi Himmelfart – torsdag d. 21. maj 2020 kl. 10.00

Førstekommunionsforberedelse:

Hvis dit barn mindst går i 3. klasse i skoleår 2019 / 2020, er det velkommen til at deltage i dette forberedelsesforløb.

Forberedelsen gælder for alle børn – uanset på hvilken skole de går på. Aldersgrænsen for dette hold går til og med 5. klasse.

Forberedelse: v/ kateket Margareth Bergman

Forberedelsen begynder: lørdag d. 28. september kl. 13.30.

Sidste mulighed for tilmelding: lørdag d. 28. september!

For mere information samt datoer se venligst denne folder:

“Førstekommunionsforberedelse 2019 / 2020 i Sct. Josefs menighed, Horsens”: klik her!

Tilmeldingsblanket til førstekommunionsforberedelsen: klik her!

Firmelsesdag:

lørdag d. 6. juni 2020 kl. 11.00

Firmelsesforberedelse:

Inviteret til dette forberedelsesforløb er alle unge, der mindst går i 8. klasse i skoleår 2019 / 2020 og ønsker at blive firmet i juni 2020.

Forberedelsen finder sted for alle unge – uanset på hvilken skole de går på – på nogle udvalgte søndage efter højmessen. Vi begynder med søndagens højmesse kl. 10.00 og slutter kl. 13.00.

Forberedelse: v/ sognepræst Thomas Birkheuser

Forberedelsen begynder: søndag d. 29. september kl. 10.00 med  højmessen

Sidste mulighed for tilmelding: søndag d. 29. september!

For mere information samt datoer se venligst denne folder:

“Firmelsesforberedelse 2019 / 2020 i Sct. Josefs menighed, Horsens”: klik her!

Tilmeldingsblanket til firmelsesforberedelsen: klik her!

—————————————————————————————

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sognepræsten!