Hvem sidder i bestyrelsen?

SJUKs bestyrelse vælges hvert år i forbindelse med Generalforsamlingen, hvor alle interesserede er velkommen til at deltage.

Generalforsamlingen i år 2019 er planlagt til at være søndag d. 6. januar fra kl. 11.15-12.15.

Læs referatet fra generalforsamling her, hvor en ny SJUK bestyrelse blev valgt:

SJUK’s bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Zelda Rasamanickan

Næstformand: Amanda Winther

PR-ansvarlig: Poul Cao

Sekretær: Peter Tien Mai

 

Ekstern medlemmer:

Kasserer (regnskabsfører): Monica Mai

Revisor: Gena Lazer