Hvem sidder i bestyrelsen?

SJUKs bestyrelse vælges hvert år i forbindelse med Generalforsamlingen, hvor alle interesserede er velkommen til at deltage.

Generalforsamlingen i år 2020 er planlagt til at være søndag d. 12. januar fra kl. 11.15-12.15.

Læs referatet fra generalforsamling her, hvor en ny SJUK bestyrelse blev valgt:

SJUK’s bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Monica Mai

Næstformand: Grosiaa Anton

Sekretær: Julie Hoang

 

Ekstern medlemmer:

Kasserer (regnskabsfører): Peter Mai

Revisor: Gena Lazer