SJUK (katolsk børne- og ungdomsarbejde i Horsens)

SJUK – Sct. Josefs Unge Katolikker – består af en række frivillige unge og voksne, som er engageret i det katolske børne- og ungdomsarbejde i Horsens menighed.

Arbejdet består primært i planlægning og afholdelse af forskellige sjove og indholdsrige aktiviteter/arrangementer for børn, unge og familier i aldersgruppen 0-30+ år.

For at få det hele til at fungere har SJUK et tæt samarbejde med mange forskellige – herunder P. Thomas Birkheuser samt DUKs Sekretariat.

Økonomisk har menighedsrådet i 2018 støttet med 5.000 kr., hvilket sammen med støtte fra Horsens Kommune, refusion fra DUK samt egenbetaling fra børnene og de unge danner grundlaget for, at vi fortsat kan afholde de mange aktiviteter/arrangementer, som børnene og de unge gerne vil deltage i.

Sct. Ibs Skoles store opbakning og støtte nyder vi også meget glæde af. Til en hver given lejlighed har vi mulighed at låne skolekøkken, lokaler, gymnastiksal og festsal, og det sætter vi naturligvis stor pris på, da ikke alle lokalforeninger er så priviligeret!

Uden forældrenes opbakning kunne al dette selvfølgelig heller ikke lade sig gøre, og det betyder meget for os, at vores aktiviteter/arrangementer har værdi for både børn/unge og forældre.