Førstekommunions- / Firmelsesforberedelse

På disse sider vil der snart komme information om førstekommunions- og firmelsesforberedelse for skoleår 2021 / 2022 samt information om hvornår vi i 2022 fejrer førstekommunion og firmelse.
I begyndelsen af juni 2021 oplyste biskoppen, at han er ved at lave en mere omfattende planlægning af firmelserne næste år.
Så snart biskoppen sender os firmelsesdatoen for 2022, kan vi også meddele datoen for førstekommunionsfejringen.
 
Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til sognepræsten: klik her!