Dåb

Mange forældre ønsker også i dag, at deres nyfødte barn bliver døbt.

Hvis du ønsker barnedåb for dit/jeres barn, så henvend dig til sognepræsten for at aftale nærmere.

Aftalen består ikke bare i at aftale en dåbsdato, men indebærer også en eller to datoer, hvor præsten mødes med en eller begge forældre for at aftale nogle praktiske ting, for at tale om selve dåben og dåbsindholdet og for at gennemgå selve dåbsritualet.

Normalt finder dåben sted enten om lørdagen: her kan det være udenfor søndagsmessen f. eks. om formiddagen under en dåbsgudstjeneste. Gudstjenesten varer normalt ikke længere end 30-35 minutter. Ellers finder dåben sted f. eks. om lørdagen under søndagsmessen eller om søndagen under højmessen. Ikke alle søndagsmesser egner sig til at der samtidigt er dåb under messen. Derfor er det altid godt, at være lidt fleksibel og ikke laver faste aftaler med familien eller restauranten inden man har spurgt præsten.

Barnet skal inden dåben bliver navngivet i bopælssognet (Folkekirkesogn), normalt der, hvor barnet er fødselsregistreret.

Menighedsmedlemmer og andre, som gerne ønsker at deres barn bliver døbt i den kaldæiske ritus af p. Faris Tome Moshe, skal også forbi sognepræsten for at de praktiske, administrative opgaver i forbindelse med dåben kommer på plads. Ellers kan der f. eks. ikke udstedes en dåbsattest.