Hvem sidder i bestyrelsen?

SJUKs bestyrelse vælges hvert år i forbindelse med Generalforsamlingen, hvor alle interesserede er velkommen til at deltage.

Generalforsamlingen i år 2023 er planlagt til at være søndag d. 28. oktober fra kl. 11.00-12.00.

Læs referatet fra generalforsamling her, hvor en ny SJUK bestyrelse blev valgt:

SJUK’s bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Naya Jazmin

Næstformand: Noella Nguyen

Ekstern medlemmer:

Kasserer (regnskabsfører): Peter Mai