Vielse (Ægteskab)

Vi vil giftes

Den katolske Kirke i Danmark har besluttet, at inden man som katolik indgår ægteskab skal man gennemføre et ægteskabsforberedelsesforløb, som består af otte moduler.

Nogle af disse moduler gennemgås sammen med sognepræsten, mens andre gennemføres med lægfolk. I denne sammenhæng indgår i ægteskabsforberedelsesforløb et dagskursus, hvor det udelukkende er lægfolk fra menighederne der underviser.

Forberedelsen til ægteskabet skal derfor påbegyndes i god tid, idet der gennemføres ti kursusdage fordelt over hele landet.

Da det er altså biskoppens ønske, at alle par, som ønsker at giftes, skal gennemgå ovennævnte ægteskabskursus, skal disse par derfor ca. 6 måneder før de ønsker at giftes, henvende sig til sognepræsten for at aftale nærmere. Det er denne tidsperiode på ca. 6 måneder, som man anser som realistisk for at gennemføre dette obligatoriske forløb.

Der er oprettet en hjemmeside under bispedømmet, hvor alle relevante informationer samt tilmelding til kursusdag foregår. Siden findes på adressen www.vivilgiftes.katolsk.dk.