Kirkens klokker

P1060192_fotokorr

Sct. Mikaelklokke før renoveringen. Man ser tydeligt den rustne knebel.

Den sidste af Sct. Josefs Kirke 3 klokker, Sct. Josef, forstummede i efterår 2013. Før var allerede den mindste – Sct. Maria Klokke – forstummet og den største, Sct. Mikael, ville kun ringe, hvis nogen i menigheden hjalp til. Ringemotorerne er i slutningen af 2013 gået fuldstændig i stykker og en genoplivning var ikke længere muligt. Klokkerne stammer fra klokkestøberi Franz Otto fra Bremen-Hemelingen.

I juni 2014 kom en Sebastian Schritt fra Trier/Tyskland. Han interesserer sig for klokkerne fra ovennævnte klokkefirma. Vi sørgede sammen med ham for at klokkerne manuelt kunne svinge, og hver klokke blev enkeltvis optaget. Senere sørgede Sebastian Schritt for at de forskellige optagelser blev blandet sammen som om alle klokker ringer samtidigt. Mange tak for det – Vielen Dank!

Lydoptagelsen har vi fået til rådighed til vores homepage:

Lydoptagelse: Sebastian Schritt, Trier, d. 12. juni 2014

© Lydoptagelse/Aufnahme: Sebastian Schritt, Trier, 2014

Vores klokker ringer igen!

P1060869_thb010

Sct. Mikaelklokke efter renoveringen. Blandt andet er kneblen blevet rustbeskyttet ved metallisering og maling samt forsynet med bronzeanslag samt en sikkerhedswire. Det blev gennemført for alle 3 klokker.

For at vores klokker kunne ringe igen, var vi nødt til at gennemføre en renovering af klokkeringeanlægget. Udover udskiftningen af dette anlæg med nye ringemotorer, ny bedeslagshammermotor, motorværnstavle og nyt hovedur til indstilling af automatiske ringetider, blev også kneblerne renset og rustbeskyttet (som man kan se på billedet) og ophængning af klokkerne blev ændret og forbedret. Projektet kostede menigheden 160.000 kr. Halvdelen, nemlig 80.000 kr., fik vi allerede i starten som gave, resten samlede menigheden ind i løbet af knap et år.

Den 5. februar 2016 på den hl. Agathes mindedag, som er skytshelgen for klokkestøbere, begyndte klokkefirmaet Thubalka, Vejle, med selve istandsættelsen – takket være alle, der har bidraget med mindre eller større beløb til dette projekt!

I den Stille uge kom vi så langt, at klokkerne igen kunne ringe – og det skete så første gang under den højtidelige påskenatgudstjeneste påskelørdag d. 26. marts. Under messen, som begyndte kl. 21.30, ringede alle vores 3 klokker: Sct. Maria, Sct. Josef og Sct. Mikael igen, da menigheden højtideligt istemte lovsangen til den treenige Gud – “Ære være Gud i det høje – Gloria”. Efter messens afslutning sang alle klokker igen sammen og forkyndte, at Vor Herre Jesus Kristus er opstanden fra de døde – og lever!

Nu ringer én eller flere klokker hver morgen, middag og aften og selvfølgelig til gudstjenesterne. Uden for påsketiden vil også bedeslagene før klokkeringningen lyde og opfordre til bønnen “Angelus” – “Herrens engel”.

Thomas Birkheuser, sognepræst