SJUK (katolsk børne- og ungdomsarbejde i Horsens)

SJUK – Sct. Josefs Unge Katolikker – består af en række frivillige unge og voksne, som er engageret i det katolske børne- og ungdomsarbejde i Horsens menighed.

Arbejdet består primært i planlægning og afholdelse af forskellige sjove og indholdsrige aktiviteter/arrangementer for børn, unge og familier i aldersgruppen 0-30+ år.

For at få det hele til at fungere har SJUK et tæt samarbejde med mange forskellige – herunder P. Thomas Birkheuser samt DUKs Sekretariat.

Økonomisk har menighedsrådet i 2019 tilbudt støtte, hvilket SJUK har valgt at takke nej til, da pengene skulle gå til kirkens formål, hvilket blev besluttet på årets generalforsamling. Samme år blev der heller ikke ansøgt om støtte fra Horsens Kommune, da der i år ikke er blevet planlagt så mange aktiviteter som forrige, og derfor ikke berettiget til ydelse. Dog er der i samarbejde DUK, været tæt arbejde med at planlægge et stor event, hvilket har betydet at tilskuddet er kommet derfra.

Sct. Ibs Skoles store opbakning og støtte nyder vi også meget glæde af. Til en hver given lejlighed har vi mulighed at låne skolekøkken, lokaler, gymnastiksal og festsal, og det sætter vi naturligvis stor pris på, da ikke alle lokalforeninger er så priviligeret!

Uden forældrenes opbakning kunne al dette selvfølgelig heller ikke lade sig gøre, og det betyder meget for os, at vores aktiviteter/arrangementer har værdi for både børn/unge og forældre.