Ministranter

Det er dejligt at se, at vi i vores menighed har en del børn og unge, som hver søndag kommer for at ministrere under søndagsmessen. Ikke kun at det er en stor hjælp for mig som præst, men det gør højmessen også langt mere festligt. For tiden har vi en gruppe på omkring 18 børn og unge, som tjener som ministrant.

For at lære vores ministranter alle mulige ting, som de kan overtage under en højmesse og for at lære dem om selve messen vil vi gerne regelmæssigt mødes med dem. Disse møder skal naturligvis også  styrke fællesskabet blandt disse børn og unge.

Siden efterår 2015 mangler desværre nogen, der sammen med sognepræsten, som naturligvis står for selve ministrantforberedelsen, kan finde på nogen aktiviteter for vore ministranter. Inden vi har fundet på en løsning, mødes vi desværre ikke.

Hvis man gerne vil blive ministrant, kan man henvende sig til sognepræst Thomas Birkheuser. Forudsætningen for at kunne blive ministrant, er, at man er gået til førstekommunion.

Thomas Birkheuser, sognepræst